วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7

วันที่ 29 กรกฎาคม 2533

เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมจับคู่ภาพเหมือน
วิธีการเล่น
ให้เด็กจับภาพผลไม้ที่มีรูปร่างเหมือนกันมาต่อกันวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของผลไม้(ด้านผลไม้)

2.เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยง จำแนก จำคู่ของผลไม้แต่ละชนิดได้(ด้านตรรกะคณิตศาสตร์)

3.เข้าใจคำสั่งและตอบคำถามได้(ภาษา)

4.สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้(ด้านร่างกาย)

5.เข้าใจความสำคัญของตัวเองและสิ่งแวดล้อมได้(ด้านธรรมชาติ)

6.สามารถเห็นคุณค่าของตนเองได้(ความเข้าใจตนเอง)

7.แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลไม้ได้(ด้านความเข้าใจ)

8.เห็นคุณค่าการทำงานของตนเอง(ด้านจิตนิยม)วิธีทำ

-ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยม
-วาดรูปผลไม้ใส่กระดาษA4
-ตัดกระดาษที่มีรูปผลไม้ให้เป็นสี่เหลี่ยม
-นำกระดาษA4ติดใส่กระดาษแข็ง
-เคลือบกระดาษด้วยสติกเกอร์ใส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น